Landeskader MV 2019 und 2020


Anastasia Constanze Thoß

JLK 15


Luise Aßmann

JLK 14Helene Aßmann

JLK 14


Anastasia Pataman

JLK 13


Jana Weizel

SLK 10


Isabella Rogaschev

SWK 10


Elina Rubanuk

SLK 10


Tanja Nedobojko

KLK 9


 

Nachwuchshoffnungen

Ksenia Iovu

SWK 2010